POSTANOVA Instal · lacions i muntatges IGUALADA Barcelona
Equip termosifó per a producció d'aigua calenta sanitària.

Producció autònoma d'Aigua Calenta Sanitària, amb un estalvi anual equivalent proper al 70% del consum energètic en producció d'Aigua Calenta Sanitària (Segons localització i condicions d'ús).

Indicat per a habitatges unifamiliars en zones de temperatures càlides.

El subministrament inclou:

Col·lector solar selectiu d'alt rendiment (1 unitat. A Ecotech F 160 i Ecotech F 220, i 2 ud. A Ecotech F 280).

Acumulador vitrificat d'ACS, de doble envoltant (de 160, 220 o 280 litres, segons model).

Possibilitat d'ompliment d'acumulador sense necessitat d'equips de bombament.

Suport d'acer galvanitzat amb cataforesis per superfície plana o inclinada (en models de 160 i 220 litres, existeixen 2 possibles tipus d'estructura inclinada en funció de la tipologia de la teulada: amb cargols passants o amb ganxos).

Ànode de magnesi, resistència de 1.500 W de potència i líquid solar Ferroli inclosos.

Recomanacions per a la seva utilització:

En el cas que es vagin a instal·lar sistemes de suport auxiliar Ferroli connectats en sèrie amb l'equip compacte, com a mesura de seguretat és OBLIGATORI la instal·lació d'una vàlvula mescladora Ferroli a l'entrada de l'equip auxiliar, sent aconsellable la seva instal·lació també a la sortida.


Certificacions:
Solarkeymark en tots els models.

+ Informació