AVIS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

Titular del web

Els dominos www.postanova.com i www.ikos-sokgas.com (Així com tots els dominis que a efectes de posicionament i de forma estructural, es redireccionin dins de l'entorn web, a excepció dels enllaços comercials i / o publicitaris amb altres registres) són titularitat de Ikos Sokgas SL amb CIF: B66337940, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 44406, full 455.178, foli 0059, inscripció 2ª i domicili en C / Jaume Boloix i Canela 48 1-1, 08700 Igualada sent aquesta la direcció de contacte, juntament amb l'email: [email protected]

Ús de la Web

L'accés i ús de la Web atribueix la condició d'Usuari del portal, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present Avís Legal.

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, LSSICE i el present Avís Legal i respondrà de qualssevol dany i perjudici que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives o emprar aquests serveis i continguts de forma contrària a la legislació que sigui d'aplicació, ni utilitzar-los per activitats il·lícites, contràries a la bona fe o l'ordre públic.

Contingut del web i enllaços

Els continguts d'aquesta Web tenen una finalitat bàsicament informativa i dirigida a un públic en general. L'accés a aquesta informació, no garanteix que la mateixa, així com els seus textos, gràfics o vincles, siguin exactes o complets

Ikos Sokgas SL. no es fa responsable del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de l'Usuari que accedeix a ells o els utilitza.

Enllaços amb altres entorns web

Ikos Sokgas sl, podrà oferir, com a valor afegit, notícies d'interès o enllaços a altres entorns web, per tal de garantir un bon servei als nostres usuaris. Ikos Sokgas sl, intentarà seleccionar acuradament les pàgines web que creiem són útils i compleixen amb el nostre alts estàndards. No obstant això, a causa que les pàgines web canvien molt ràpidament, no podem garantir aquests estàndards en tots els enllaços a pàgines web que proporcionem, ni acceptar cap responsabilitat del contingut de les pàgines web externes a Ikos Sokgas sl

Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Ikos Sokgas sl ( www.postanova.com www.ikos-sokgas.com), corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos, sense que pugui entendre que l' accés al Portal atribueixi cap dret sobre aquests.

Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Ikos Sokgas sl, Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

Condicions d'Ús Particulars

La utilització de determinats Serveis i Continguts oferts a través del web pot regir-se per Condicions Particulars Pròpies les quals poden completar i / o modificar el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars dels mateixos.

Establint-se de la següent manera:

L'accés a la pàgina web és públic. L'usuari podrà registrar-se en l'entorn web, introduint una sèrie de dades merament identificatives i amb la finalitat de donar-li el tràmit oportú per establir la relació comunicativa entre Ikos Sokgas sl i l'usuari.

Tant l'usuari web registrat, com el no registrat web navegaran per la web. Citat espai web és un entorn informatiu. En ell es podrà sol·licitar informació dels productes,, veure les notícies, localitzadors, etc ...

En cap cas, es farà una venda directa a través del web.

L'usuari, declara haver llegit, entès i acceptat les presents condicions particulars de la contractació.

Actualització i modificació de la pàgina web

Ikos Sokgas sl, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

Cessió a Tercers

Ikos Sokgas sl, estableix com un dels seus principis, no comunicar dades a tercers que no pertanyin al seu grup d'empreses i sempre que sigui necessari o estigui autoritzat per l'usuari afecte.

tecnologia Cookies

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació sobre el seu nom, o sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

Indicacions sobre aspectes tècnics

Ikos Sokgas sl, no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Ikos Sokgas sl

També s'exonera de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a què s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de les seves competències.

Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades.

Ikos Sokgas SL, es reserva el dret a modificar la seva política de seguretat i protecció de dades, sempre en nom de complir fidelment amb la legislació espanyola i protegir als usuaris de l'entorn web.

Qualsevol d'aquests canvis que pogués afectar a l'usuari li serà comunicat, bé a través de la mateixa pàgina o enviant un correu electrònic informant a aquests efectes.

legislació aplicable

La Llei espanyola és aplicable en aquest avís legal. Igualment, davant qualsevol conflicte que es pogués produir, se sotmetrà a la legislació aplicable en la matèria i enfront del fur que s'estableixi en la legislació processal vigent.