POSTANOVA Instal · lacions i muntatges IGUALADA Barcelona

Caldera de Pellet d'altíssim rendiment, servida amb tots els components per a una senzilla instal·lació: bomba, vas d'expansió i vàlvula de seguretat ja incorporats. Amb display digital per generar un fàcil ús i còmoda relació entre usuari i caldera. Màxima seguretat mitjançant tots els possibles sistemes de seguretat possibles com pressòstat, vàlvula antideflagamento, termòstat de seguretat i sistema de control contra retorn de flama al alimentador de pellet. Possibilitat de proporcionar ACS mitjançant Kit opcional extern i interacumulador